Om Vellinges tiggeriförbud

I flera års tid har Vellingemoderaterna rullat sitt förslag på ”förbud mot passiv insamling av pengar” – i klartext ett förbud mot tiggeri – genom de rättsliga instanserna. Först sa Länsstyrelsen nej. Liksom i processer mot Eskilstuna, Kungsbacka och Sala menade man att de föreslagna åtgärderna inte kan anses proportionerliga mot den faktiska situationen i kommunen. Vellinge överklagade till Förvaltningsrätten, och därefter till, Kammarrätten, men båda vidhöll Länsstyrelsens linje. Mot den bakgrunden antog de flesta – inklusive Vellingemoderaterna själva – att dagens besked från Högsta förvaltningsrätten slutgiltigt skulle begrava frågan. Tyvärr blev det inte så. Från och med idag är det förbjudet att tigga på fem centrala platser i Vellinge kommun, som därmed blir den första kommunen i Sverige att skriva in ett tiggeriförbud i den kommunala ordningsstadgan.

Hur kommer sig då detta? Domen i Högsta förvaltningsdomstolen tar fasta på två överlappande områden: det kommunala självstyret och dess roll i ordningslagen, samt den juridiska betydelsen av begreppet ”allmän ordningsstörning”. Det kungörs att tidigare instanser tolkat formuleringen om allmän ordningsstörning allt för bokstavligt, och att det enligt ordningslagen ”inte kan krävas av en kommun att den presenterar någon utredning till stöd för att föreskriften behövs”. Förutsatt att en ordningsstadga är tillräckligt precist utformad och tydligt formulerad är det upp till varje kommun att med sig själv som vittne avgöra vad som är eller inte är en åtgärdskrävande ordningsstörning. Domen betonar också möjligheten att använda ordningslagen i preventivt syfte.

Med övriga instansers krav på proportionalitet mellan åtgärder och dokumenterade störningar ogiltigförklarade återstår endast teknikaliteter. Dessa rör, menar Högsta förvaltningsdomstolen, åtgärdens geografiska precision, tidsbegränsning, och implementerbarhet. Förutsatt att en åtgärd endast täcker utvalda områden (även om dessa områden valts ut därför att enskilda personer vanligen uppehåller sig där), och så länge den är formulerad utan risk för godtycklighet, kan den inte betraktas som en oproportionerlig inskränkning av individens fri- och rättigheter. Vellinge uppfyller utan svårighet dessa krav, då förbudet mot passiv insamling av pengar endast gäller på utvalda platser, och då det uttryckligen gör skillnad på tiggeri och insamling till exempelvis hjälporganisationer. Att det endast finns en eller en handfull tiggare i kommunen, och att förslaget bara kan förstås som ett riktat angrepp mot huvudsakligen romska migranter, är med andra ord fullkomligt ovidkommande.

Högsta förvaltningsdomstolens dom väcker många frågor, av politisk såväl som samhällsvetenskaplig art, som alla förtjänar uppmärksamhet. Mest omedelbart utgör den dock ny beväpning i kommunernas försök att med alla till buds stående medel bekämpa de (rasifierade) personer som av olika anledningar inte absorberas av de reguljära arbetsmarknaderna vare sig i Sverige eller i något annat EU-land. ”Förbud mot passiv insamling av pengar” kan alltså placeras i samma verktygslåda som godtyckligt tillämpade campingförbud, underfinansiering av kommunala härbärgesverksamheter och inhägnande av offentliga platser. Det ger också kommunerna ytterligare medel att bjuda över de informella grupper som på daglig basis trakasserar, rånar och – som senast i Jönköping – mördar dem som delvis eller fullständigt tvingas försörja sig på tiggeri.

Redan idag kan vi se beskedet välkomnas av kommunpolitiker i Luleå, Malmö, Katrineholm, Gävle, Eskilstuna och Kungsbacka. Jag är övertygad om att liknande stadgeändringar kommer att finnas i många av Sveriges 290 kommuner innan innestående mandatperiod är slut. Om Eskilstuna till slut lyckas driva igenom krav på tiggeritillstånd, en ”mänskligare” variant av Vellinges förslag, kommer antalet nya åtgärder dessutom mångfaldigas som aldrig förr. Som både Moderater och Sverigedemokrater sagt idag ger beskedet nytt hopp om att få till stånd ett nationellt förbud. Om frågan om tiggeriförbud började som ett sisyfosprojekt tycks den nu ha passerat backens krön.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s