På jakt efter det attraktiva

Tidigare har jag skrivit hur fastighetsägarna i en stadsdelen Sofielund i Malmö gick ihop i en så kallad BID-förening(business improvment district) för att höja fastighetsvärdena(LÄNK). Sättet som värdet på fastigheterna – ett fiktivt värde – skulle öka var genom att omvandla och satsa resurser på de offentliga ytorna, gator, torg, mötesplatser, för att marknadsföra området som attraktivt. Istället för att ta hand om fastigheterna för de nuvarande boende blir nu fokus att locka nya och rikare invånare till Sofielund. Detta fiktiva värde som beskrivs i ord och termer som attraktivitet och branding, måste skapas innan det går att byta vilka som bor i stadsdelen. Genom att omvandla de fysiska strukturerna och samtidigt skapa nya sociala aktiviteter lyckas fastighetsägarna med konststycket att låta de boende på sikt tränga ut sig själva ur området.

I en stad som går vid smeknamnet ”Lilla Berlin” – vilket anspelar på en miniatyr av Berlins kulturliv – är det inte något ovanligt förekommande med klubbar, rave eller för den delen gatufester. Till skillnad från annan typ av brottslighet ses detta inte med onda ögat snarare  har Malmö Stad i takt med att dess varumärke som en postindustriell stad och ”kreativ hub” växt börjat att se mellan fingrarna kring svart klubbarna och rave festerna.

Bland de många olika festerna i Malmö under september månad är det en av dem som sticker ut. Vad som presenteras som en brokig gatufest i stadsdelen Sofielunds industriområde är den fest längs med områdets paradgata – Norra Grängesbergsgatan- med samma namn. Där ska grupper och föreningar, verksamma i området, få möjlighet att presentera sig själva. Vad som väcker förvåning är inte förekomsten av en gatufest i Malmö utan vilka det är som står bakom den. Det är fastighetsägarna i Sofielund genom deras BID-förening tillsammans med Malmö Stad som står för arrangemanget.

Det privata och offentligas roll.

Konceptet bakom gatufesten följer det upplägg BID-föreningen implementerar för sina sociala aktiviteter i övriga Sofielund. Genom att spela på rädslan för ökad brottslighet och koppla denna känsla till nedgångna och slitna utemiljöer lyckas BID-föreningen skapa det diskursiva utrymmet för att ta över ansvaret på de offentliga platserna som vanligtvis ligger hos kommunen. Genom att framhålla en bild av en stadsdel bortom räddning lyckas de ge sig själva skenet av en samhällsaktör. BID-föreningen är dock inte dumma, det innebär inte att de står utan kommunen och dess skattekista. Enbart för gatufesten, till exempel, har BID-föreningen säkrat en halv miljon av gatukontoret. Men det är inte genom bidrag fastighetsägarna gör den största vinsten. Den kommer ur den samverkan och det samarbete mellan de verksamheter och boende, som i gatufesten på liten skala och på större skala i hela stadsdelen, som gör området livfullt och attraktivt att leva i. Vad som är för kulturutövarna ett tillfälle att vara del av ett större arrangemang är för fastighetsägarna gratis arbetskraft för deras marknadsföring och deras jakt på det attraktiva.

Frågan är inte vad fastighetsägarnas intentioner är, de är ju vinsten. Vad vi kan konstatera är att det har skett ett skifte där det är snarare de offentliga ytorna än fastighetsägarnas fastigheter som är fokus för deras värde skapande. Problemet ligger att i takt med Malmö Stad har dragit tillbaka ansvaret över de offentliga ytorna uppfattas fastighetsägarna som samhällsaktören för de boende som är frustrerande efter åratal av försummelse. Det är lätt att tänka sig en återgång till starkare kommunal reglering av de offentliga ytorna som en möjlig lösning. Till ena handen var det just Malmö Stad som försummade de offentliga platserna i Sofielund. På andra handen är det viktigt att komma ihåg att Malmö Stad och dess kommunala bostadsbolag, MKB,  är fastighetsägare i Sofielund och själva medlemmar i BID-föreningen. Till skillnad från BID-föreningen har kommunen regelbundna val men drivs lik väl av samma krav på avkastning. I det avseendet spelar det ingen roll vem det är som investerar resurser i de offentliga ytorna och tillför nått så nära våra behov. I den andra änden av spektrumet är det lätt att tänka sig en form av att resignera, bojkotta med andra ord, från det som gör till en boende eller försöka störa och förstöra de ingrepp fastighetsägarna gör i de offentliga rummen som en aktiv taktik. Tyvärr hjälper det inte mer än sakta ner processen och blir aldrig grunden för en progressiv politik.

Motstånd?

I omvandlingen av Sofielund finns det en tidsaspekt. Fastighetsägarna kan endast realisera, det ökade och fiktiva, fastighetsvärdet och då byta ut de boende mot mer bemedlade efter att det värdet har ökat. Än så länge upplevs fastighetsägarna enbart skjuta till resurser i stadsdelen. Det är först när området blir attraktivt för de rikare som det går att se en förändring av de boende. Men det innebär också att det måste ske ett utbyte mellan framtida boende och fastighetsägarna. Ett utbyte hyresgäster själva gör varje månad i form av hyra. Idén om hyresstrejker är ofta en som väckts som det enda möjliga sättet att få kontroll över processerna i ens område. Det här är en stundvis beprövad metod där, även om de boende inte tar kontrollen över sina bostadsområden, lyckas hyresstrejken leda till förändrade förutsättningar. Om inte i förändringar av hyror eller underhåll så genom den solidaritet bland de boende som växer fram.

I fallet med gatufesten på Norra Grängesbergsgatan eller andra liknande aktiviteter finns det vare sig skäl att bojkotta eller delta, mer än av personliga preferenser. Gatufesten ska snarare ses som en del av en större process där det är följderna vi måste organisera oss mot. För att hindra fastighetsägarna att realisera de ökade värdena måste vi ta det första steget och börja med att knacka dörr och lära känna våra grannar.

/d